Projecte Educatiu de Ciutat | Les línies del PEC
21288
page-template-default,page,page-id-21288,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

Àmbit escolar

1. Fomentar la continuïtat dels estudis i l’èxit escolar (TRANSVERSAL)
2. Millorar la cohesió social i la convivència en la diversitat mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn
3. Assolir la participació i implicació de tots els agents en l’estratègia educativa de la ciutat
4. Potenciar una estratègia comuna entre centres educatius
5. Ampliar els recursos destinats a l’educació (TRANSVERSAL)

 

Àmbit fora escola

6. Crear espais de trobada per a famílies i per a infants i joves: activitats esportives, artístiques, intercanvis, altres…
7. Sensibilitzar les famílies vers les activitats de fora de l’àmbit escolar
8. Comunicar a la ciutadania tota l’oferta d’activitats fora de l’àmbit escolar
9. Fer accessible a tots els infants i joves l’oferta d’activitats fora de l’escola (al marge de la seva situació socioeconòmica, cultural, discapacitat…) (cohesió social)

 

Formació de persones adultes

10. Crear una xarxa de formació de persones adultes entre tots els recursos educatius i les entitats
11. Disposar d’una oferta formativa per a persones adultes més ajustada als interessos i a les necessitats reals de les persones
12. Repensar la Formació Professional per adaptar-la a les necessitats reals i vincular-la més a les empreses
13. Reduir la taxa d’analfabetisme de Manlleu per a la integració de tota la ciutadania a la vida social, econòmica, cultural i educativa

 

La Ciutat Educa: Coresponsabilitat educativa

14. Fomentar noves formes o maneres i models educatius que integrin l’educació formal, no formal i informal per a tota la ciutadania.
15. Educar per conviure en la diferència (referida a discapacitat, cultura, salut, orientació sexual, origen, religió, gènere…)
16. Recuperar el carrer com a espai de joc, convivència i aprenentatge
17. Impulsar la participació individual i col·lectiva de la ciutadania de Manlleu al PEC: infants, joves, adults, entitats, empreses…