Mentoria universitària Prometeus a Manlleu

Des del PEC Manlleu s'ha impulsat la participació de Manlleu en el projecte de mentoria Prometeus. Aquesta iniciativa, nascuda a Barcelona, pretén afavorir que els estudiants dels instituts accedeixin i cursin amb normalitat els estudis universitaris, així com afavorir unes majors expectatives educatives, tot normalitzant aquest accés a la universitat també entre els joves amb contextos socioeconòmics desafavorits.

 

El curs 2022-2023 es va fer efectiva l'entrada de Manlleu al projecte per tal d'oferir una atenció individualitzada als estudiants que es poden trobar en aquesta situació i ajudar-los a valorar la possibilitat de formar-se en estudis superiors i ajudar-los en el corresponent procés d'accés. En el primer curs, es va ajudar dos joves a començar la universitat i s'ha donat suport a dues alumnes per presentar-se a Selectivitat, a més de comptar amb prop d'una dotzena d'alumnes que estan interessats en rebre suport en el curs següent.

Més informació sobre el projecte Prometeus