INICI / Fòrum

El Fòrum Educatiu Local és el gran espai de participació del PEC Manlleu. És una jornada anual oberta a tota la ciutadania de Manlleu en què ens reunim per reflexionar, formar-nos i debatre sobre el PEC i les necessitats educatives del municipi, tot valorant i prioritzant els reptes i projectes que es volen seguir treballant en el futur més immediat.

 

El 19 de novembre de 2022 vam celebrar la cinquena edició del Fòrum Educatiu Local, amb la participació de prop de 40 persones que ens van ajudar a crear 10 projectes que s’avaluaran i treballaran per fer front als reptes educatius del municipi.

 

Podeu conèixer més detalls sobre el V Fòrum Educatiu Local al següent document:

> Informe del V Fòrum Educatiu de Manlleu (2022)

forum-pec-2.jpg


Què vam fer en les anteriors edicions del Fòrum?

 

2016

Jornada de presentació i primers passos (gener-març 2016)

El 30 de gener de 2016 es va presentar a la ciutadania la iniciativa municipal d’elaborar el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) de Manlleu, a través d’una jornada participativa, on es van recollir visions, idees i propostes sobre 4 àmbits: l’àmbit escolar, l’àmbit fora escola, la formació  de persones adultes i la ciutat educadora.

Els mesos de febrer i març de 2016 es van dur a terme diferents tallers participatius amb entitats i sessions de treball tècniques per completar les visions recollides a la jornada. En paral·lel, es va crear el Grup Impulsor, que es va encarregar de debatre les línies de treball del PEC i preparar el I Fòrum Educatiu de Manlleu.

 

Primera edició del Fòrum Educatiu (2 d’abril del 2016)

Es va fer un retorn de les principals conclusions de la jornada de presentació del PEC i de què era i quines funcions tenia el Grup Impulsor. Posteriorment, els mateixos membres del grup impulsor van presentar les línies de treball proposades en els quatre àmbits: l’àmbit escolar, l’àmbit fora escola, la formació de persones adultes i la transició escola‐treball i la ciutat educadora, és a dir, la coresponsabilitat de tots els agents en l’educació. Mitjançant una dinàmica participativa, es van proposar 11 projectes que van ser votats per tots els participants.

 

2017

Jornada sobre Aliances Educatives (1 d’abril de 2017)

Jornada adreçada a conèixer l’experiència de les Aliances Educatives Magnet i Tàndem, impulsades per la Fundació Jaume Bofill i la Fundació Catalunya – La Pedrera, respectivament, i que contemplen la relació entre un centre educatiu i un equipament del seu entorn. La jornada també va servir per donar a conèixer l’aliança MagneTer, entre l’Institut El Ter i el Museu del Ter de Manlleu.

 

Segona edició del Fòrum Educatiu (maig 2017)

(falta informe)

 

2018

Tercera edició del Fòrum Educatiu (14 d’abril de 2018)

Es va donar a conèixer l’estat dels diversos projectes impulsats des de PEC i es va presentar el projecte “Educació 360. Educació a temps complet”, que planteja que el model educatiu del país promogui i integri les oportunitats educatives que són fora del sistema reglat, extraescolars i comunitàries, i que en garanteixi l’equitat en el seu accés.

 

2019

Quarta edició del Fòrum Educatiu (30 de novembre de 2019)

(falta informe)