INICI / El PEC

Què és el PEC?

El Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) de Manlleu és una iniciativa que promou la participació i el treball conjunt de la ciutadania en la definició del model de ciutat que volem, així com en l’impuls d’accions que facin front als reptes socials i educatius del municipi.

Mitjançant una concepció integradora, estratègica i participativa, el PEC Manlleu aplega tots els agents educatius i socials de la ciutat amb el suport de l’Ajuntament de Manlleu perquè prenguin part de la planificació de les polítiques educatives locals i elaborin propostes i compromisos permanents, dinàmics i compartits.

El PEC expressa la vocació de Manlleu com a ciutat educadora per construir entre tots el present i el futur que volem. Ens ajudes a fer-ho possible?

A Manlleu, tothom educa!

> Tríptic informatiu del PEC Manlleu

pagina-pec-manlleu-1.jpg

Com hi puc participar?

El PEC contempla la participació de tots els agents educatius i socials de la ciutat en el debat, concreció i posada en marxa de projectes i accions que millorin l’educació a Manlleu. Ciutadans a títol individual, famílies, entitats, centres educatius, administracions i tothom qui en vulgui prendre part estan convidats a formar part del PEC a través dels seus espais de participació.

En paral·lel als espais de participació ciutadana, que són el Grup Impulsor, els grups de treball i el Fòrum Educatiu, el PEC Manlleu també disposa de dos espais amb participació política:

Grup Motor: És un espai de treball tècnic i polític. S’ocupa també de l’impuls del PEC, de fer-ne el seguiment i de donar el suport administratiu i polític necessari per a la implementació dels projectes i la realització del Fòrum.

Comissió Política: Espai format pels representants electes de Manlleu. S’encarrega també de fer un seguiment del PEC i dels projectes que es realitzen.

Espais de participació ciutadana

Grup Impulsor: És un espai obert de debat, reflexió i treball format per ciutadans i ciutadanes de Manlleu. Es reuneix periòdicament i s’encarrega de l’impuls dels diversos projectes del PEC, a més de recollir noves inquietuds i fomentar i dinamitzar la participació dels diversos agents socials i educatius. Anualment, també organitza el Fòrum Educatiu Local.

Grups de treball: Per poder fer front als diversos reptes existents, disposem dels grups de treball. Són espais oberts de debat, reflexió i disseny col·lectiu de projectes i accions i estan formats, en funció de les necessitats, per ciutadania a títol individual, representants de col·lectius o entitats, centres educatius o personal tècnic local, entre d’altres.

Fòrum Educatiu Local: És el gran espai de participació del PEC Manlleu. És una jornada anual oberta a tota la ciutadania de Manlleu i d’altres municipis que suposa un important espai de reflexió, formació i debat sobre el PEC i les necessitats educatives del municipi, on es valoren i prioritzen els reptes i projectes que es volen seguir treballant en el futur més immediat.

Línies estratègiques

El PEC Manlleu ha participat en l’impuls de diversos projectes amb l’objectiu d’avançar en el desenvolupament de les diverses línies estratègiques recollides en la primera edició del Fòrum Educatiu, l’any 2016. Des d’aquest Fòrum, s’ha treballat en quatre grans àmbits d’aplicació:

Àmbit escolar

Àmbit escolar

Suport a la tasca dels centres educatius del municipi durant l'etapa formativa reglada (escola bressol, escoles i instituts).

Àmbit fora escola

Àmbit fora escola

Augmentar el coneixement de l'oferta d'activitats fora de l'escola i facilitar l'accés de tots els infants i joves a les activitats extraescolars

Formació de persones adultes

Formació de persones adultes

Aprenem durant tota la nostra vida, per això les polítiques educatives han de facilitar l'aprenentatge per a totes les edats.

La Ciutat Educa: corresponsabilitat educativa

La Ciutat Educa: corresponsabilitat educativa

L'educació va més enllà de l'escola, és present en tots els àmbits del nostre dia a dia, i tots en som responsables.

Vols conèixer quins han estat els projectes impulsats pel PEC Manlleu durant aquests anys?

Entra a la pàgina de Projectes